bežně 145 Kč
ušetříte 29 Kč
116 Kč

Příručka práva městského

(Manipulus vel directorium iuris civilis)

Miroslav Flodr

Podstatnou součástí písemné tradice brněnského městského práva je jeho pozdější zpracování brněnským notářem Janem z Gelnhausenu (ve funkci byl v letech 1379–1389) v rukopisu zvaném Manipulus vel directorium iuris civilis. Jeho autentický text uchovávají dnes toliko dva rukopisy, brněnský a olomoucký z konce osmdesátých let 14. století. Byl koncipován původně pro praktickou každodenní potřebu městské kanceláře jako příručka brněnského městského práva. Lze v něm však právem spatřovat i uzlový bod, který další vývoj písemné tradice tohoto práva předznamenává. Ačkoli text Manipulu vychází důsledně z textu Právní knihy města Brna, sestavené v polovině 14. století městským notářem Janem, je sám z hlediska struktury obsahu různorodější. Navíc se k tomuto základu volně připojují (podle konkrétních potřeb) i jiné obdobné texty, jako například výbory práva jihlavského, kutnohorského aj. Jeho vydání proto logicky doplňuje dosavadní edice rukopisů brněnského městského práva.

Edice Prameny dějin moravských, sv. 16
ISBN 978-80-86488-52-3
Vydání první, Brno 2008
Počet stran 404
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411