bežně 185 Kč
ušetříte 37 Kč
148 Kč

Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku

Mocenské souvislosti a paralely

Martin Wihoda, Lukáš Reitinger, kolektiv

Prostor, který je dnes označován jako „středovýchodní Evropa“, se utvářel v plynulém dialogu domácích předpokladů s proudem (zejména) západoevropských inovací v podstatě již od svých historických počátků. Výpověď pramenů dále naznačuje, že zhruba mezi lety 800 a 1300 došlo k velké modernizaci politických a mocenských struktur po obou stranách říšské hranice, během níž se državy arpádovských, piastovských a přemyslovských knížat změnily v dědičná království a sídla metropolitů. Tuto dlouhou a ve výsledku úspěšnou proměnu sleduje kolektivní monografie, do níž přispěli čeští, polští a slovenští medievisté mladé a střední generace. Strukturu práce rytmizují tři hlavní problémové okruhy. První z nich je věnován samotné genezi středovýchodní Evropy („Východiska a předpoklady“: Martin Wihoda, Andrzej Pleszczyński, Ján Steinhübel, Vincent Múcska, Libor Jan), druhý proměně dědičných přemyslovských a piastovských držav v království („Koruna česká a polská: prostor ke srovnání“: Tomasz Jurek, Přemysl Bar, Jacek Maciejewski, Petr Elbel, Tomáš Borovský, Maria Starnawska) a konečně poslední utváření oficiálních vzpomínek („Paměť a minulost“: David Kalhous, Petr Kopal, Lukáš Reitinger, Przemysław Wiszewski, Robert Antonín, Martin Čapský).

Dostupnost Rozebráno
Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14
ISBN 978-80-86488-69-1
Vydání první, Brno 2010
Počet stran 620
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411