bežně 190 Kč
ušetříte 38 Kč
152 Kč
Již máte v košíku

Querite primum regnum Dei

Sborník k poctě Jany Nechutové

Helena Krmíčková, Anna Pumprová, Dana Růžičková, Libor Švanda

Publikace je sborníkem příspěvků k poctě Jany Nechutové, přední české medievistky, odbornice na českou latinsky psanou literaturu středověku a na literární projevy české reformace. Vedle mladých badatelů vyrůstajících či vyrostlých právě pod vedením Jany Nechutové do něj přispěla řada špičkových odborníků nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Kniha je rozdělena do šesti chronologicko-tematických částí, jimž je předeslána jednak jubilantčina bibliografie za léta 1997–2005, jednak laudationes Pavla Spunara a Josefa Války. První oddíl („Antika a křesťanský starověk“) zahrnuje příspěvky věnující se období od nejstarší řecké literatury až po Augustina a stěhování národů. Druhá část („Antika v pozdější tradici“) obsahuje studie věnované pozdější recepci antických autorů (Ovidius, Hyginus). Názvy dalších oddílů pak hovoří samy za sebe: „Písemnictví českého a evropského středověku“ a „Život ve středověku: prameny, kultura, společnost“, „Reformace a humanismus“ a konečně „Miscellanea z novější doby“.

ISBN 80-86488-35-7
Vydání první, Wien – Brno 2006
Počet stran 640
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411