bežně 130 Kč
ušetříte 26 Kč
104 Kč
Již máte v košíku

Rituál smíření

Konflikt a jeho řešení ve středověku

Martin Nodl, Martin Wihoda

Postkonferenční sborník nabízí pohled na problematiku středověkého smírčího řízení a snaží se alespoň částečně zahladit jeden ze zjevných dluhů české medievistiky. Více než dvě desítky příspěvků jsou věnovány různým postupům, jimiž se civilizace středověkého Západu pokoušela vyhnout krveprolití, případně dosáhnout nápravy. Z dílčích studií je dále patrné, že obnova řádu nebyla myslitelná bez symbolické a rituální komunikace, jež se pro společnost nemající pevné byrokratické struktury a promyšlený právní systém stávaly významným svorníkem veřejného dění.

Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 08
ISBN 978-80-86488-48-6
EAN 9788086488486
Vydání první, Brno 2008
Počet stran 352
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411