bežně 125 Kč
ušetříte 25 Kč
100 Kč

Spory o čest ve středověku a raném novověku

Tomáš Borovský, Dalibor Janiš, Michaela Malaníková, kolektiv

Kniha se v širokém geografickém a časovém rámci zabývá uplatňováním pojmu cti v různých společenských prostředích. Autoři se zaměřili na různé otázky, od průběhu soudních řešení sporů o čest přes rozdílné genderové vymezování cti mužů a žen až po úlohu, jakou čest hrála v panovnickém a šlechtickém prostředí.

Dostupnost Rozebráno
Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 16
ISBN 978-80-86488-74-5
Vydání první, Brno 2010
Počet stran 253
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411