bežně 115 Kč
ušetříte 23 Kč
92 Kč

Stát, státnost a rituály přemyslovského věku

Problémy, názory, otázky

Martin Wihoda, Demeter Malaťák

Sakrální rozměr panovnické moci, její legitimita a rituální rámec náležejí v evropské medievistice k oblíbeným tématům věčného návratu. Poněkud jinak je tomu v domácích poměrech. Přestože výzkum přemyslovské epochy v posledních letech významně pokročil a může se chlubit řadou zdařilých monografií, rituálům a vůbec vzdáleným počátkům české státnosti byla dosud věnována pozornost spíše okrajová. Pomyslný dluh českého dějepisectví je na tomto poli patrný nejen ve srovnání s uznávanými centry, ale také v kontextu sílícího zájmu o tuto problematiku na polských a maďarských pracovištích. Téma konference, která se uskutečnila 18. října 2005 v prostorách Rektorátu Masarykovy univerzity, proto nebylo zvoleno náhodně.

Dostupnost Rozebráno
Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 04
ISBN 80-86488-37-3
Vydání první, Brno 2006
Počet stran 244
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411