bežně 210 Kč
ušetříte 42 Kč
168 Kč

Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI

Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně I–II

Pavel Boček, Ladislav Hladký, Pavel Krejčí, Václav Štěpánek

Sborník příspěvků je rozdělen do dvou svazků: 1) Sekce historie, politologie a etnologie; 2) Sekce literárněvědná a kulturologická a Sekce jazykovědná.

ISBN 80-86488-32-2
Vydání první, Brno 2006
Počet stran 1164
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411