bežně 340 Kč
ušetříte 68 Kč
272 Kč

V čele občanských elit

Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869–1914

Martin Rája

Kniha zkoumá formování a proměnu advokátní profese v rámci Moravského markrabství ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. Klade si rovněž otázku, kde se advokáti na pomyslném společenském žebříčku na Moravě nacházeli a jaké k tomu měli předpoklady. Advokátům se v této době otevřela cesta k širokému uplatnění ve veřejném životě. Na komunální úrovni se uplatnili v městských samosprávách, ale významné posty zastávali též v řadě nejrůznějších spolků. Obsadili vedoucí pozice v politických stranách a silně byli zastoupeni také v Zemském výboru a Moravském zemském sněmu. Uspěli rovněž v celostátní politice a dosáhli i na ministerské posty. Pozornost je věnována též vzdělání, profesní činnosti, rodině či majetku advokátů i tomu, jak byli vnímáni veřejností.

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 42
ISBN 978-80-87709-09-2
Vydání první, Brno 2015
Počet stran 396
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411