bežně 165 Kč
ušetříte 33 Kč
132 Kč

Václav II. a struktury panovnické moci

Libor Jan

Publikace pojednává o fungování panovnické moci v období posledních Přemyslovců. Soustředí se na tři závažné okruhy: panovnickou doménu a komoru, důlní podnikání a mincovní činnost a konečně na poměr panovníka a šlechty. Český stát za posledních Přemyslovců vykazuje zřetelné znaky vyspělé monarchie s panovníkem uplatňujícím charismatický pohled na svoji moc a sebevědomou šlechtickou vrstvu.

Dostupnost Rozebráno
Edice Knižnice Matice moravské, sv. 18
ISBN 80-86488-27-6
Vydání první, Brno 2006
Počet stran 304
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411