bežně 210 Kč
ušetříte 42 Kč
168 Kč

Z počátků moderní byrokracie

Nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748–1782

Zbyněk Sviták

Publikace přináší pohled na fungování nejvyššího zeměpanského úřadu na Moravě v letech 1748–1782. Hlavním úkolem této nejdůležitější politické instituce v zemi bylo zprostředkovávání a zajišťování panovnické vůle. Kniha se snaží postihnout dynamický vývoj instituce, zabývá se její strukturou, každodenním chodem, personálním složením, druhy vydávaných písemností i jejich oběhem, a to vše na pozadí tehdejších správních reforem a událostí, které ovlivnily chod úřadu. Sleduje je z hledisek správního a diplomatického, která se vzájemně ovlivňují a prolínají. Velká pozornost je věnována zejména „každodennímu životu“ instituce a tento pohled přináší nové a zejména komplexní pohledy na období druhé poloviny 18. století. Správní reformy této doby položily základy fungování úřadů veřejné správy v tom smyslu, jak je známe dnes.

Dostupnost Rozebráno
Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 21
ISBN 978-80-86488-79-0
Vydání první, Brno 2011
Počet stran 588
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411