bežně 370 Kč
ušetříte 74 Kč
296 Kč

Vesnická obec na Moravě mezi osvícenstvím a zrušením poddanství

na příkladu privátních statků olomoucké kapituly

Martin Drozda

Kniha se zabývá fungováním vesnických komunit na Moravě v druhé polovině 18. a první polovině 19. století na vzorku necelých čtyřiceti vesnic, které spadaly mezi tzv. privátní statky olomoucké kapituly. Autor si klade otázku, jak fungovalo vesnické společenství v době závěrečné fáze existence poddanského systému a na pozadí osvícenských reforem sleduje procesy vedoucí k zavedení obecního zřízení v roce 1850. V knize je nastíněna postupná proměna vesnického společenství, které se pod vlivem narůstajícího počtu obyvatel doplňovalo o nové sociální vrstvy, stejně jako způsob, jakým se s těmito změnami dosavadní společenství vyrovnávalo. Pozornost je věnována také samosprávě obce (rychtář, pudmistr, konšelé), která fungovala v mezích poddanského systému, a stranou zájmu nezůstává ani obecní majetek (finance, budovy, pozemky). Autor analyzuje rovněž dobové funkce vesnické obce, díky čemuž kniha umožňuje pochopit význam a důvod existence vesnické obce před zavedením obecních samospráv.

Edice Edice Knižnice Matice moravské, sv. 51
ISBN 978-80-87709-34-4
Vydání první
Počet stran 336
Příloha 8
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411