Redakční rada

Vedoucí redaktor: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Zástupce vedoucího redaktora: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Výkonná redaktorka: Mgr. Věra Slováková, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Redakční rada: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci); prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Filozofická fakulta a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze); Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci); prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); Mgr. Milan Řepa, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.); prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)

Mezinárodní redakční rada: Prof. Gary Cohen, Ph.D. (Minneapolis); Prof. Dr. Marie-Elisabeth Ducreaux (Paris); Prof. Dr. Frank Hadler (Leipzig); prof. dr hab. Jan Harasimowicz (Wrocław); prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (Bratislava); PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (Bratislava); Dr. Robert Luft (München); Dr. Géza Pálffy, DSc. (Budapest); dr hab. Stanisław Pijaj (Kraków); doc. László Szarka, CSc. (Budapest); Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Winkelbauer (Wien); ao. Univ.-Prof. (i. R.) Mag. Dr. Karl Wocelka (Wien); Prof. Dr. Volker Zimmermann (Düsseldorf)

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411