Knižní publikace

Příručka práva městského

(Manipulus vel directorium iuris civilis)

 • Miroslav Flodr

 • Prameny dějin moravských, sv. 16

 • Počet stran 404, vázaná
běžně 145 Kč 116 Kč

Brněnské berní rejstříky z přelomu 14. a 15. století

 • Kateřina Urbánková ...

 • Prameny dějin moravských, sv. 15

 • Počet stran 920, vázaná
běžně 245 Kč 196 Kč

Šlechtické spory o čest na rané novověké Moravě

Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let 1541–1556

 • Jana Janišová

 • Prameny dějin moravských, sv. 14

 • Počet stran 472, vázaná
běžně 155 Kč 124 Kč

Bublinka ze života moravského

Paměti Matěje Mikšíčka


 • Prameny dějin moravských, sv. 13

 • Počet stran 576, vázaná
běžně 165 Kč 132 Kč

Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné korespondenci

 • Tomáš Borovský ...

 • Prameny dějin moravských, sv. 12

 • Počet stran 288, vázaná
běžně 165 Kč 132 Kč

Daniel Sloboda. Dokumenty V.

Korespondence Daniela Slobody se Samuelem Jurkovičem

 • Zdeněk Fišer

 • Prameny dějin moravských, sv. 11

 • Počet stran 488, vázaná
běžně 165 Kč 132 Kč

Můj život za vlády komunistů (1948–1989)

 • Jaroslav Mezník

 • Prameny dějin moravských, sv. 10

 • Počet stran 336, vázaná
běžně 165 Kč 132 Kč

Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545

Pokus moravských stavů o revizi zemského zřízení. Historický úvod a edice

 • Dalibor Janiš

 • Prameny dějin moravských, sv. 09

 • Počet stran 296, vázaná
běžně 155 Kč 124 Kč

Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 (1379)

 • Miroslav Flodr

 • Prameny dějin moravských, sv. 08

 • Počet stran 950, vázaná
běžně 270 Kč 216 Kč

Úvahy o mé vědecké činnosti a vědeckých pracích

 • Josef Macůrek

 • Prameny dějin moravských, sv. 07

 • Počet stran 206, brožovaná
běžně 25 Kč 20 Kč

T. G. Masaryk a východní Morava

Kandidatura, vítězství ve volbách a intervenční práce říšského poslance


 • Prameny dějin moravských, sv. 06

 • Počet stran 124, brožovaná
běžně 25 Kč 20 Kč
Již máte v košíku

František Skopalík

Život a dílo v dokumentech III. Výběr z korespondence

 • Zdeněk Fišer

 • Prameny dějin moravských sv. 25

 • Počet stran 1100

NIŽŠÍ KLÉRUS NA MORAVĚ V 18. STOLETÍ MEZI STAVEM A PROFESÍ

Kariéry a sociálně-majetkové poměry kněží olomoucké diecéze v letech 1741–1783

 • Pavel Pumpr

 • Knižnice Matice moravské, sv. 48

 • Počet stran 400
běžně 390 Kč 312 Kč

Z počátků husitské revoluce

K výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417

 • Petr Elbel ...

 • Knižnice Matice moravské, sv. 47

 • Počet stran 382, vázaná
běžně 390 Kč 312 Kč

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411