Knižní publikace

Vrchnostenské město v raném novověku

Vztahy k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století

 • Jan Dvořák

 • Knižnice Matice moravské, sv. 41

 • Počet stran 248, brožovaná
běžně 95 Kč 76 Kč

Obrazy očistce

Studie o barokní imaginaci

 • Tomáš Malý ...

 • Knižnice Matice moravské, sv. 40

 • Počet stran 388, vázaná
běžně 195 Kč 156 Kč

Zemské soudnictví na Moravě

 • Dalibor Janiš

 • Knižnice Matice moravské, sv. 39

 • Počet stran 276, vázaná
běžně 145 Kč 116 Kč

Vnitřní odsun 1947–1953

Závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech

 • Tomáš Dvořák

 • Knižnice Matice moravské, sv. 38

 • Počet stran 472, vázaná
běžně 215 Kč 172 Kč

Český fašismus na Moravě

 • Libor Vykoupil

 • Knižnice Matice moravské, sv. 37

 • Počet stran 388, brožovaná
běžně 170 Kč 136 Kč

František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii

Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve

 • Tomáš Parma

 • Knižnice Matice moravské, sv. 36

 • Počet stran 386, vázaná
běžně 245 Kč 196 Kč

Počátky novinového zpravodajství

(Do devadesátých let 18. století)

 • Zdeněk Šimeček

 • Knižnice Matice moravské, sv. 35

 • Počet stran 404, vázaná
běžně 195 Kč 156 Kč

Buduj vlast – posílíš mír

Ženské hnutí v českých zemích 1945–1955

 • Denisa Nečasová

 • Knižnice Matice moravské, sv. 34

 • Počet stran 412, brožovaná
běžně 160 Kč 128 Kč

Farní organizace na středověké západní Moravě

 • Petr Jokeš

 • Knižnice Matice moravské, sv. 33

 • Počet stran 184, brožovaná
běžně 110 Kč 88 Kč

Soudové zisku nenesou

Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století

 • Tereza Siglová

 • Knižnice Matice moravské, sv. 32

 • Počet stran 386, brožovaná
běžně 165 Kč 132 Kč

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách

Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století

 • Pavel Pumpr

 • Knižnice Matice moravské, sv. 31

 • Počet stran 424, brožovaná
běžně 155 Kč 124 Kč

Plenitudo potestatis in partibus?

Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450–1526)

 • Antonín Kalous

 • Knižnice Matice moravské, sv. 30

 • Počet stran 448, brožovaná
běžně 160 Kč 128 Kč

Dopisy z války Severu proti Jihu

Korespondence českých vojáků v americké občanské válce

 • Marek Vlha

 • Knižnice Matice moravské, sv. 29

 • Počet stran 136, brožovaná
běžně 75 Kč 60 Kč

Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku

 • Anna Kernbach

 • Knižnice Matice moravské, sv. 28

 • Počet stran 268, brožovaná
běžně 130 Kč 104 Kč

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411