Knižní publikace

Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku

Mocenské souvislosti a paralely

 • Martin Wihoda ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14

 • Počet stran 620, vázaná
běžně 185 Kč 148 Kč

Ad iustitiam et bonum commune

Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku

 • Libor Jan ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13

 • Počet stran 300, vázaná
běžně 145 Kč 116 Kč

JUDr. Václav Kounic a jeho doba

 • Jiří Malíř ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 12

 • Počet stran 360, vázaná
běžně 155 Kč 124 Kč

Historik v proměnách doby a prostředí 20. století

 • Jiří Hanuš ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 11

 • Počet stran 396, vázaná
běžně 145 Kč 116 Kč

Sekularizace venkovského prostředí v 19. století

 • Lukáš Fasora ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 10

 • Počet stran 272, vázaná
běžně 120 Kč 96 Kč

Brno Vídni, Vídeň Brnu / Brünn – Wien, Wien – Brünn

Zemské metropole a centrum říše v 19. století / Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahr

 • Lukáš Fasora ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 09

 • Počet stran 428, vázaná
běžně 175 Kč 140 Kč

Rituál smíření

Konflikt a jeho řešení ve středověku

 • Martin Nodl ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 08

 • Počet stran 352, vázaná
běžně 130 Kč 104 Kč

Historik v proměnách doby a prostředí 19. století

 • Jiří Hanuš ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 07

 • Počet stran 220, vázaná
běžně 95 Kč 76 Kč

Svobodný občan ve svobodné obci?

Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914

 • Lukáš Fasora

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 06

 • Počet stran 384, vázaná
běžně 130 Kč 104 Kč

Peníze nervem společnosti

K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století

 • Tomáš Borovský ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 05

 • Počet stran 424, vázaná
běžně 145 Kč 116 Kč

Stát, státnost a rituály přemyslovského věku

Problémy, názory, otázky

 • Martin Wihoda ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 04

 • Počet stran 244, vázaná
běžně 115 Kč 92 Kč

Moravské vyrovnání z roku 1905

 • Lukáš Fasora ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 03

 • Počet stran 392, vázaná
běžně 130 Kč 104 Kč

Kultura jako téma a problém dějepisectví

 • Tomáš Borovský ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 02

 • Počet stran 224, vázaná
běžně 95 Kč 76 Kč

Napoleonské války a historická paměť

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.–22. dubna 2005

 • Lukáš Fasora ...

 • Země a kultura ve střední Evropě, sv. 01

 • Počet stran 408, vázaná
běžně 125 Kč 100 Kč

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411